Setembre, els primers dies pels infants de 3 anys.

[wpvideo sTECzwXb data-temp-aztec-id=”c204ecbd-cb7d-438c-b158-5d0e228dfc8f”]

Tot canvi requereix el seu temps d’adaptació i començar l’escola és un canvi important pels infants. Amb paciència i comprensió l’equip de mestres d’infantil hem acompanyat a nins/es i famílies en aquest procés.

Acompanyem, organitzem espais, oferim materials, compartim… perquè sabem que la bona adaptació dels infants a l’escola és un factor clau per al seu benestar i desenvolupament.