Escola matinera

A la nostra escola tenim un servei d’Escoleta Matinera, al local de l’AMIPA, que cuida als nins dels pares que fan feina i han de deixar als seus fills abans de l’horari escolar. 

L’Escoleta obre les portes a les 7:30h, i a les 8:30h la monitora acompanya al nins a l’entrada de l’escola.

Per informació sobre els preus i donar d’alta a un nin han de posar-se en contacte amb la monitora, na Marisa. Poden demanar per ella al local de l’AMIPA o a la Secretaria de l’escola.