Calendari i horaris

L’horari de l’escola és de 8:30h a 13:30h.

Abans de les 8:30h hi ha un servei d’Escoleta Matinera organitzat per l’AMIPA del centre.

De 13:30h a 15:00h hi ha servei de Menjador Escolar.

A partir de les 15:00h hi ha tant servei d’Escoleta com diverses activitats extraescolars organitzades per l’AMIPA.

L’horari d’atenció al públic de Secretaria és el següent:

  • De 8:30h a 8:45h, únicament per pagar el Menjador Escolar.
  • D’11:00 a 13:00h: Atenció al públic.