LA PATRULLA ECOAMBIENTAL

La Patrulla Ecoambiental està formada per un grup de mestres de la Comissió Ambiental i un grup de nins i nines, que van canviant cada setmana, i que està format per alumnes de nivells diferents, tant d’Educació Infantil com de Primària.

A la nostra escola els fems de les classes es tiren en contenidors de colors que hi ha a cada classe, classsificant-los segons siguin papers (blau) , plàstics (groc) o rebuig (gris).

Un dia a la setmana la Patrulla Ecoambiental s’encarrega de replegar el plàstic i el paper de totes les classes i anar-les a tirar al Punt Verd que hi ha devora la nostra escola.

Amb aquesta iniciativa els nins i nines aprenen des de ben petits la importància de la recollida selectiva per tal de ajudar al seu reciclatge i transmeten a ca seva el que han après a l’escola, incrementant el número de ciutadans amb consciència ecològica.

El Col·legi Felip Bauçà té des de fa anys el títol de Centre Ecoambiental atorgat pel Govern Balear.

Si clicau aquí podreu veure unes imatges d’una de les patrulles.